Πρώτες Ύλες

Ο βασικότερος παράγοντας της άριστης ποιότητας των προϊόντων μας είναι τα φημισμένα Ελληνικά σιτηρά προερχόμενα από τον Θεσσαλικό και Μακεδονικό κάμπο, τα οποία μέσα από μια σωστή, παραδοσιακή, περισυλλογή , επεξεργασία και άλεση, κερδίζουν τις εντυπώσεις!